พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 สิงหาคม 2558 :: 07:08:12 am 172296

เมืองพัทยาชงฟื้นฟู Walking Street เสนอม มท.1 พิจารณา

เมืองพัทยา เดินเครื่องถกแนวทางฟื้นฟู Walking Street หวังใช้เป็นทางออกแก้ปัญหารื้อถอนตามมติ ครม. ปัดฝุ่นแผนพัฒนาเดิมหวังใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอ มท.1 พิจารณา

พัทยา – (19 ส.ค.58) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแผนในโครงการฟื้นฟู และปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ โดยเฉพาะบริเวณอาคารรุกล้ำ 101 ราย ซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน โดยมีแนวคิดที่จะนำเสนอข้อมูลตามแผนการพัฒนาให้เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับพื้นที่อาคาร 101 รายในโครงการ Walking Street พัทยาใต้ เป็นกลุ่มอาคารที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมชี้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสื่อมโทรม สร้างปัญหาด้านมลพิษทางน้ำ และมีการก่อสร้างอาคารรุกล้ำไปในทะเล หลังมีการนำเสนอแผนฟื้นฟูเมืองพัทยา จำนวน 9 โครงการ จากสถาบันวิจัย Jica ก่อนเสนอเรื่องต่อ ครม.จนมีมติให้รื้อถอนในปี 2542

 

อย่างไรก็ตาม หลังมีมติก็ได้มอบหมายให้จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และกรมโยธาธิการ เป็นผู้ดำเนินการตามมติ ซึ่งต่อมาพบว่า มีการคัดค้านจากผู้ประกอบการ และการรื้อถอนน่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีจึงมีการชะลอกรณีดังกล่าวไว้ พร้อมมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องติดตาม และเร่งรัดการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนเพื่อรื้อถอนจนเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบัน

 

ล่าสุด คณะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางลงพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อติดตามปัญหา โดยเสนอให้เมืองพัทยาดำเนินการใน 2 ส่วนคือ 1.การเร่งรัดดำเนินการตามมติ ครม.เดิม และ 2.ให้เมืองพัทยาเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่พัทยาใต้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการพิจารณาหาแนวทางออกที่ชัดเจน

 

ทั้งนี้ ในส่วนของเมืองพัทยาจึงมีแนวคิดในการนำแผนการพัฒนาอ่าวพัทยาใต้เดิมที่เคยวางแผนและออกแบบไว้มาใช้เป็นฐาน และองค์ประกอบหลักในการเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง

 

ทางด้าน นายพิเชษฐ์ อุทัยวัฒนานนท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ช่วงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเสื่อมโทรมในอดีต รัฐบาลได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัย Jica จากประเทศญี่ปุ่นเ ข้ามาวางแผนแม่บทในการบูรณะฟื้นฟู โดยเสนอแผนใน 9 โครงการหลัก เช่น การก่อสร้างท่าเรือพัทยา และเกาะล้าน ถนนพัทยาสาย 3 หรือการถมทะเล เป็นต้น

 

ซึ่งที่ผ่านมา มีการดำเนินการไปบางส่วน ยังเหลือเพียงโครงการถมทะเลซึ่งสิ่งแวดล้อมระบุว่าไม่มีนัยสำคัญที่ชายหาดถูกกัดเซาะจากน้ำทะเลจึงไม่เห็นชอบในโครงการ แต่มองว่าปัญหาเกิดจากอาคารรุกล้ำ 101 รายที่สร้างปัญหามลพิษ จึงเสนอเรื่องต่อ ครม.กระทั่งมีมติให้รื้อถอน

 

โดยหลังมีมติเมืองพัทยา ก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและแนวทางการพัฒนาอ่าวพัทยาใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เนื่องจากเล็งเห็นว่าพื้นที่นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ก่อนนำเรื่องเข้าเสนอต่อคณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่ก็ถูกท้วงติงว่าติดมติ ครม.จึงต้องถูกระงับไป

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมืองพัทยามีแนวคิดในการใช้แผนการปรับปรุงอ่าวพัทยาใต้เดิมเป็นข้อมูลประกอบการในการส่งต่อไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อพิจาณาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงถือเป็นเรื่องดี โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่กำหนดแนวของอาคารที่รุกล้ำออกไปในทะเลให้อยู่ในเขตจำกัดเพียงระยะ 40 เมตร โดยจะมีการพัฒนารูปแบบอาคาร และสถาปัตยกรรมใหม่ให้มีรูปลักษณ์ และลักษณะอาคารที่ใกล้เคียง และเหมาะสม

 

จากนั้นจะเป็นพื้นที่ Walkway ในระยะ 10 เมตร พร้อมถนนอ้อมหลังอาคารจากฝั่งพัทยาใต้ไปยังแหลมบาลีฮาย ขนาด 4 ช่องจราจร รวมความกว้าง 14 เมตร ในระยะทางรวมกว่า 1 กม.

 

มีรายงานเพิ่มเติมว่า หลังการประชุมครั้งนี้จะมีการนำรายละเอียดของโครงการเสนอต่อเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจะมาประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนา และขอรับความร่วมมือต่อการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว ก่อนสรุปเป็นรายละเอียดเพื่อเสนอตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : Internet   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com