พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 กันยายน 2558 :: 06:09:58 am 174277

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย รับมือกับพิบัติในพื้นที่

สัตหีบ – วันที่ 15 ก.ย.58 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัยสาธารณะ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้ช่วยผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียง และอาสาสมัครมูลนิธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 100 คน ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้

 

003 006

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้ร่วมจัดทำโครงการฯ กล่าวว่า ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ และทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและระวังอัคคีภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียง และอาสาสมัครฯมูลนิธิในพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเตือนภัย ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย (WARNING PHASE) ระยะการเกิดภัยและระยะหลังเกิดภัย (IMPACT PHASE)

 

007 008

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า เทศบาลฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ มีผลกระทบกับประชาชนโดยส่วนร่วมและคนหมู่มาก และเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดการภัยพิบัติทุกรูปแบบ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยต่าง ๆ ตลอดทั้งบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะตั้งใจในการรับความรู้ และนำไปพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ให้มีประสิทธิภาพและมีความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับการป้องกันภัยสาธารณะต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com