พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 กันยายน 2558 :: 08:09:12 am 173448

ทม.สัตหีบ ผุดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ

ทม.สัตหีบ ห่วงใยคนพิการ ผุดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ในชุมชน

สัตหีบ – วันที่ 4 ก.ย.58 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนพิการ ในชุมชน เพื่อให้ คนพิการ ได้รับการดูแล และเข้าถึงสวัสดิการของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ณ ศาลาประชาคม วัดแม่ลูกประคำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนทั้ง 15 ชุมชน และคนพิการ ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้

 

พ.จ.อ.เสนี่ย เกตำราญ ประธานกลุ่ม คนพิการ เทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ คนพิการสามารถเข้าถึงระบบบริการพื้นฐานของรัฐ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมความรู้และทักษะในการฟื้นฟู คนพิการ พัฒนากุล่ม คนพิการ ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารกลุ่ม อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกมีความรัก เสียสละ สามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน จนสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อีกด้วย

 

003 004

 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวน คนพิการ ที่ได้ขึ้นทะเบียน และมีบัตรประจำตัวคนพิการในเขตเทศบาลฯ มีจำนวน 215 คน และผู้ดูแล คนพิการ อีก 80 คน รวม 295 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่มีความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวมากที่สุด ต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญในการที่จะพัฒนา และช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com