พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 กันยายน 2558 :: 08:09:08 am 173464

สอ.รฝ.มอบเครื่องหมายความสามารถ 37 นายทหารเรือ

ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ ทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสัญญาบัตร จำนวน 37 นาย

สัตหีบ – 4 ก.ย.58 ณ ห้องรามาธิบดินทร์ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ ทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสัญญาบัตร ที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 37 นาย

 

สำหรับรายนามผู้ได้รับเกียรติรับเครื่องหมายแสดงความสามารถ ประกอบด้วย น.อ.ธีรกุล กาญจนะ น.อ.บวร มัทวานุกูล น.อ.เบญญา นาวานุเคราะห์ น.อ.อุดม ประตาทะยัง น.อ.นฤพล เกิดนาค น.อ.สุรนันท์ แสงรัตนกูล น.อ.โกวิท อินทร์พรหม น.อ.เทวินทร์ ศิลปะชัย น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ น.อ.สุทิน หลายเจริญ น.อ.พนม ควรประดิษฐ์ น.อ.รังสรรค์ บัวเผือก น.อ.ธีรเกียรติ ทองอร่าม น.อ.ศรยุทธ พุ่มสุวรรณ์ น.อ.นันทวุฒิ น้อยมี น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ น.อ.วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน น.อ.สุมิตร โพธิสาร น.อ.ธวัชชัย สอนซี น.อ.สรายุทธ สุขรมย์ น.อ.วริษ วังเย็น น.อ.จิรัฎฐ์ ผูกทอง น.อ.เอกชัย สุขวรรณโณ น.อ.สรายุทธ เชื้อจาด น.อ.เฉลิมพร คล้ายทอง น.อ.วราวุฒิ สุนทรวิจิตร น.อ.สมนึก กรองคำ น.อ.วโรดม เจียรกุล น.อ.สราวุธ สมสาย น.อ.ยุทธนา ชูธงชัย น.อ.พงษ์ศักดิ์ รามนุช น.อ.พรภิรมย์ ยศบุญ น.อ.วุฒิพันธ์ โมทะจิตร น.อ.อธิคม เลาหะกุล น.อ.ชลจักร ปัญจะ น.อ.ธรรมนูญ วงษ์ประดิษฐ์ น.อ.ศักดิ์ดา วัฒนธรรม น.อ.ณัฏฐชัย วิจิตรพันธุ์ น.อ.วรรณะ เกื้อทิพย์ น.อ.สิทธิศักดิ์ จารุเสวี น.ท.ขวัญเมือง คเรศตรี น.ท.ภากร มาเนียม และน.ท.รพีพงศ์ คงรักษา

 

พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ ได้อนุมัติกำหนดเครื่องหมายแสดงความสามารถทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ที่มีความชำนาญพิเศษในสายวิทยาการเกี่ยวกับการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง นับเป็นเครื่องหมายอันทรงเกียรติของหน่วย จึงสมควรแก่เหล่าผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบเครื่องหมาย ไว้ซึ่งเป็นเกียรติแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล เฉกเช่นดั่งที่หน่วยมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง จากสติปัญญา สมอง สรรพกำลังของทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือ สอ.รฝ. หน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ มีภารกิจปกป้องน่านฟ้า จนได้เป็นที่ประจักษ์เสมอมา

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com