พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กันยายน 2558 :: 07:09:27 am 173975

สัตหีบถกจัดสรรงบ 5 ล้าน สู่ 5 ตำบล

นายอำเภอสัตหีบ ประชุมจัดสรรงบ 5 ล้านบาท สู่ 5 ตำบล กระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล

สัตหีบ – วันที่ 10 ก.ย.58 นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินการ จัดทำโครงการตามมาตรการเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พร้อมจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้ตำบลละ 5 ล้านบาทโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสัตหีบ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมหาแนวทาง ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายปริญญา โพธิสัตย์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ เกษตรกร และคนยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวต่อเนื่อง และราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ โดยให้ทางจังหวัดสำรวจปัญหา และความต้องการของพื้นที่ และจัดทำแผนโครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในระดับตำบล

 

003 004

 

ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ผู้จากจน และผู้ใช้แรงงาน ในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเรื่องคุณภาพ การเพิ่มการผลิต การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร รวมทั้ง การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ส.ค.58 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ส.ค.58 อนุมัติงบประมาณให้แก่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามแผนงานโครงการดังกล่าว

 

กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยใช้หมู่บ้าน และตำบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยการให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ โดยจัดสรรงบประมาณให้ตำบลละ 5 ล้านบาท จำนวน 7,255 ตำบล รวมเป็นเงิน 36,275 ล้านบาท ในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับรากฐาน

 

005 006

 

พร้อมกล่าวอีกว่า ในส่วนของพื้นที่อำเภอสัตหีบ อยู่ในความดูแล 5 ตำบล โดยรัฐบาลได้แจ้งให้อำเภอจัดทำโครงการเร่งด่วนฯ มีการเสนออนุมัติแล้ว 20 โครงการ เป็นเงินรวม 3,695,510 บาท ประกอบด้วย ตำบลนาจอมเทียน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท ตำบลบางเสร่ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,457,810 บาท ตำบลสัตหีบ จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 1,735,300 บาท ตำบลพลูตาหลวง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 361,500 บาท และตำบลแสมสาร จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 90,900 บาท โดยคณะกรรมการแต่ละตำบลจะได้รับเงินจัดสรรให้ครบจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะมีคณะทำงานของ ชุดประสานงานประจำพื้นที่กองทัพเรือที่ 4เข้าร่วมหน่วยงานรัฐ ตรวจสอบความโปร่งใส ของการนำงบประมาณไปจัดสรรในครั้งนี้ด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com