พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 กันยายน 2558 :: 11:09:53 am 174425

เมืองพัทยามอบโล่รางวัลสตรีดีเด่นเมืองพัทยา

เมืองพัทยามอบโล่รางวัลสตรีดีเด่นเมืองพัทยา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำดีเพื่อสังคม

พัทยา – วันที่ 16 ก.ย.58 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลสตรีดีเด่นเมืองพัทยา ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรี เพื่อให้สตรีได้แสดงศักยภาพ กระตือรือร้น เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง และเพื่อให้เป็นที่ยกย่องเชิดชูสตรี สร้างขวัญกำลังใจ

 

สำหรับการคัดเลือกสตรีดีเด่นเมืองพัทยา ประจำปีนี้ ทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการประกอบด้วยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ร่วมกันสรรหาสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สตรีที่ทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวม กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และมีผลงานความดีเป็นที่ประจักษ์ และคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 10 คน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com