พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 กันยายน 2558 :: 11:09:32 am 174489

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ i RESCUE

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดโครงการ i RESCUE หลักสูตร Basic Life Support & First Aid Training เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน แก่อาสาตำรวจท่องเที่ยวต่างชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตผู้คนในชุมชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้

วันที่ 5 ก.ย.58 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม D1 ชั้น10 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ i RESCUE หลักสูตร Basic Life Support & First Aid Training เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล แก่กลุ่มแก่อาสาตำรวจท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแล ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา โดยมี นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นได้เริ่มการอบรมในหัวข้อ “การช่วยฟื้นคืนชีพ” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมทีมผู้ฝึกสอน จากศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา สำหรับการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตขั้นพื้นฐาน ได้รับการฝึกปฏิบัติจริง ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที

 

003 004

 

โครงการ i RESCUE ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่มีอาการรุนแรง โดยโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ทำการฝึกอบรมไปแล้วในหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเมืองพัทยาและ อ.บางละมุง กลุ่มตำรวจท่องเที่ยว กลุ่มสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กลุ่มครู นักเรียน ประชาชนในชุมชนเขตเมืองพัทยา กลุ่มอาสาตำรวจท่องเที่ยวไทย สำหรับผู้สนใจอบรม

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com