พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 ตุลาคม 2558 :: 08:10:58 am 177883

ชลบุรีจัดโครงการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – วันที่ 30 ต.ค.58 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวาระแห่งชิตด้านการสหกรณ์ โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาชนบท รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมกับส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของประชาชน ควรที่จะเผยแพร่ขยายวิธีการสหกรณ์ไปในหมู่ประชาชน ตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้องค์กรประชาชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำวิธีการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ทั้งนี้ได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่นำโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ไปจัดทำในแผนงานประจำปีสู่การปฏิบัติได้ดีเยี่ยมต่อไป

 

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังนี้ 1.กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ด้วยวิธีการสหกรณ์ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองตำหรุ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2.กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ กลุ่มสตรีบ้านเกตุมงคล สังกัด สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 3.นักส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น ได้แก่ นายชาญยุทธ คูณยา สังกัดองค์การบริหารสวนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และ 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การมอบใบประกาศในวันนี้ เพื่อผลักดันให้องค์กรประชาชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำวิธีการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com