พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 ตุลาคม 2558 :: 09:10:54 am 176630

ชุมชนป่ายุบ ฝึกอาชีพสร้างรายได้ สู่ประชาชน

ชุมชนป่ายุบ ฝึกอาชีพสร้างรายได้ ผลักดันเศรษฐกิจสู่รายได้ประชาชน

สัตหีบ – วันที่ 13 ต.ค. 58 นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอสัตหีบ ผู้แทน นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพกระเป๋าพลาสติก และโครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ดอกไม้ดินไทย-ญี่ปุ่น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนป่ายุบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายบรรลือ พลับพลึง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการสำคัญเร่งด่วน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจัดสรรงบประมาณกองทุนตำบลละ 5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจน ในการส่งเสริมอาชีพให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทางคณะกรรมการชุมชนป่ายุบ จึงได้ยื่นเสนอโครงการดังกล่าว เพื่อสนองนโยบายรัฐ และสร้างรายได้สู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้สมาชิกกลุ่ม มีความรู้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ตลอดจน เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยการมีรายได้ไว้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว อย่างยั่งยืนถาวร

 

0304

 

โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมอาชีพกระเป๋าพลาสติก จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ในระหว่างวันที่ 12 – 17 ต.ค. และโครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ดอกไม้ดินไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 4 วัน ระหว่างวันที่ 12-18 ต.ค.

 

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจจะร่วมฝึกอาชีพสร้างรายได้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชนป่ายุบ ตั้งอยู่ภายในซอยสัตหีบสุขุมวิท 69 (เทพบูรพา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com