พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 ตุลาคม 2558 :: 10:10:23 am 175742

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการเกษียณ

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

ชลบุรี – วันที่ 29 ก.ย.58 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้กรมการปกครองได้กำหนดมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ที่ความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในวินัยอันดี

 

สำหรับจังหวัดชลบุรี มีข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 258 เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทิธิ์ นายอำเภอพานทอง นายบัณฑิต นันทนาพรชัย นายอำเภอหนองใหญ่ และนายวรรณพงษ์ เจริญวัฒนวิญญู

 

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขอบคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท เสียสละ และรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับทุกท่าน เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีภารกิจที่หลากหลาย การบริหารราชการและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเป็นอย่างดี ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งประกาศเกียรติคุณที่ได้รับในวันนี้ จะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ ที่พร้อมด้วยเกียรติยศของความเป็นข้าราชการและบุคลากรที่ดี ซึ่งคุณงามความดีนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคลากรรุ่นหลังในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลารับราชการสืบไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com