พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 ตุลาคม 2558 :: 08:10:37 am 177195

รมต.กอบกาญจน์ มอบนโยบายท่องเที่ยวและกีฬา ตอ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา “กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร” มอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาภาคตะวันออก

ชลบุรี – 21 ต.ค.58 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมและมอบนโยบายให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 3 พร้อมประกาศเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2559-2563 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากล ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงสู่นานาชาติ”

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกเป็นเมืองท่องเที่ยวหาดทรายชายทะเล และหมู่เกาะ ที่เต็มไปด้วยสีสันของทะเลตะวันออก และเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตการท่องเที่ยวชุมชนในระดับสากล ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเมืองท่องเที่ยวหลัก คือ จังหวัดชลบุรี และเมืองท่องเที่ยวรองในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

 

03 04

 

เป็นการเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้พำนักนาน และใช้จ่ายเงินสูงขึ้นในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และขยายฐานนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลัก จังหวัดชลบุรี ไปเมืองท่องเที่ยวรองจังหวัดระยอง จันทบุรี และตลาด สร้างความเข้มแข็งของกลไกเครือข่าย และยกระดับการทำงานร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

 

ตลอดจนการเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงประเทศกัมพูชา เวียดนาม และนานาชาติ ส่งเสริม และเพิ่มขีดความสามารถดูแลด้านความปลอดภัย ธรรมาภิบาลธุรกิจ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวหลัก และเมืองท่องเที่ยวรองต่อไป

 

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ดำเนินแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้เขตพัฒนาการเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการเที่ยว พ.ศ.2558 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และการสนับสนุนงบประมารภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยกลไกของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com