พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 ตุลาคม 2558 :: 09:10:00 am 177395

อำเภอบางละมุง ประกอบพิธีวางพวงมาลาใน วันปิยมหาราช

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช

พัทยา – วันที่ 23 ต.ค.58 เมื่อเวลา 08.30 น.ที่ ลานพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอำเภอบางละมุง นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง นำเหล่าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กว่า 300 คน ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช และกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 

03 04

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนทั่วประเทศ เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทั้งการวางรากฐานในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ การประกาศเลิกทาส การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การสร้างทางรถไฟ ไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา และโทรเลข เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ทั้งปวง จึงได้ถวายพระนามว่าพระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง

 

05 06

 

ต่อมาทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com