พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 ตุลาคม 2558 :: 08:10:17 am 177872

เตรียมชูวัดญาณฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา เตรียมดันวัดญาณสังวราราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ชูพระพุทธคยาจำลองจากอินเดียเล่าเรื่องราวความเป็นมาวิถีพุทธ ให้ทั่วโลกได้ตระหนัก

พัทยา – วันที่ 30 ต.ค.58 สืบเนื่องจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และอาคารศาสนสถานภายในวัดญาณสังราม เพื่อแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ซาบซึ้งในพระศาสนกิจของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตลอดจนพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้น

 

ในวันนี้ คณะทำงานจัดการวัดญาณสังวราราม ได้ร่วมกับคณะทำงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพุทธสถานสำคัญ ณ วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง โดยมี นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา องค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชม พร้อมชูเจดีย์พุทธคยาจำลองจากประเทศอินเดีย และพระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. เป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญของทางวัดที่มีประติมากรรมต่าง ๆ บอกเล่าเรื่องราวถึงวิถีชาวพุทธ และการดำรงชีพอยู่ด้วยการหลุดพ้นจากกิเลสได้เป็นอย่างดี โดยเชิญ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความสำคัญในการสร้างพระเจดีย์พุทธคยา

 

03 04

 

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ชี้แจงว่า สำหรับวัดญาณฯ นั้นมีอายุความเป็นมา 30 กว่าปี เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มีการบริหารจัดการอย่างดี สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีศาสนสถานกับศาสนวัตถุปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละสถานที่ล้วนเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนา มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และก็มีเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาติไทยมากมาย จึงเหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก

 

(สัมภาษณ์ :- เผ่าทอง ทองเจือ กูรูด้าน วัฒนธรรม)
ปัจจุบันอาณาเขตของวัดญาณสังวรารามฯ มีพื้นที่ ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา นอกจากนี้ยังมีเนื้อที่ในเขตโครงการพระราชดำริประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่เศษที่ติดต่อกับอาณาเขตวัด มีการก่อสร้างปูชนียวัตถุสถานขึ้นตามลำดับ เช่น พระอุโบสถ, พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์, พระมหามณฑป พระพุทธบาท ภปร. สก., ศาลาอเนกกุศลขนาดใหญ่สองหลัง สว.กว. (ศรีสังวาลย์กัลยาณิวัฒนา) และ มวก.สธ. (มหาวชิราลงกรณ์ สิรินธร)

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com