พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 ตุลาคม 2558 :: 15:10:46 pm 177610

เปิดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2558 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 144

การแข่งขันวิ่งควายชลบุรีสุดคึกคัก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และประชาชนชาวไทยเดินทางมาชมการแข่งขันวิ่งควาย ในประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 144 ประจำปี 2558 เป็นจำนวนมาก

ชลบุรี-วันที่ 26 ต.ค. 58 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี มานาน มากว่าร้อยปี โดยทุกปีก่อนออกพรรษา 1 วัน คือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 เกษตรกรชาวชลบุรีจะนำควายมาวิ่งแข่งขันกัน ณ บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทาราม ตามความเชื่อที่ว่า ถ้านำควายมาวิ่ง ควายจะมีสุภาพดี ไม่เป็นโรคระบาด แต่ถ้าปีใดมิได้จัดงานประเพณีวิ่งควาย ปีนั้นความจะเป็นดรคระบาดกันมากผิดปกติ เพราะวิญญาณบรรพชนห่วงว่าประเพณีอันดีงามนี้จะสูญสลาย จึงดลบันดาลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้น

 

15 16

 

ปัจจุบันบริเวณหน้าวัดใหญ่อินทารามมีความหนาแน่น สถานที่ไม่อำนวยแก่การจัดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของานประเพณีวิ่งควาย ซึ่งถือเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งได้อนุรักษ์และรักษาประเพณีนี้ไว้ โดยในปี 2558 นี้ นับเป็นครั้งที่ 144 ของการจัดงาน และกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวิ่งควาย ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันอนุรักษ์ความไทยโดยเฉพาะความวิ่งไม่ให้สูญพันธุ์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการเลี้ยงดูความชลบุรีการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพควาย และการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับควาย เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาไทย กีฬาพื้นบ้าน และร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มอาชีพ และร่วมกันอนุรักษ์เกวียนกัณฑ์ ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

 

นอกจากนี้ภายในงาน ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การแห่ริ้วชยวนเกวียนกัณฑ์ ริ้วขบวนคำขวัญจังหวัดชลบุรี การแข่งขันวิ่งควาย จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว รุ่นจิ๋วพิเศษ รุ่นจิ๋วเล็ก รุ่นจิ๋วใหญ่ และรุ่นใหญ่ การประกวดความงาม ความพ่อพันธ์ – แม่พันธุ์ การประกวดน้องนางบ้านนา การประกวดสาว (เหลือ) น้อยบ้านนา และการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้านประเภทต่างๆ เช่น ตะกร้อลอดห่วง ปีนเสาน้ำมัน เป็นต้น

 

13 14

 

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า คำว่า “วิ่งควาย” ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช 2555 ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีรูปแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จนเป็นประเพณีท้องถิ่นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี เห็นได้จากากรที่เกษตรกร ตกแต่งควายของตนเองให้สวยงาม ซึ่งถือเป็นการทำขวัญควาย และเกษตรกรที่อยู่ทั่วทุกสารทิศของจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสมาพบประสังสรรค์และเปลี่ยนเรียนรู้ กล่าวได้ว่า งานประเพณีวิ่งควายในวันนี้ ถือเป็นวันนัดพบของเกษตรกรซึ่งได้รับคำยกย่องว่า เป็นกระดูกสันหลังของชาติ แต่เดิมในอดีต เกษตรกรจะนำควายบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรมาขาย เวลากลังก็ซื้อข้าวของกลับไปทำบุญยังวัดใกล้บ้าน เมื่อมาถึงบริเวณตลาดท่าเกวียนก็จะนำวัวควายไปพักกินน้ำ เล่นน้ำที่สระน้ำใหญ่ หลังจากที่วัวควายกินน้ำและเล่นน้ำเป็นที่พอใจแล้วก็จะขี่ควายกลับมายังตลาดท่าเกวียน ขณะที่เกษตรกรขี่ควายกลับก็มีการวิ่งแข่งควายของตนมายังที่ตลาดท่าเกวียน เมื่อมีผู้พบเห็นก็เกิดความสนุกสนาน ให้มีการจัดแข่งขันวิ่งควายขึ้นทุกปี

 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 เสด็จประพาสเมืองชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2455 พระยาวิเศษฤาไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้จัดการแข่งขันวิ่งควายถวายทอดพระเนตร ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีหลักฐานปรากฏในพระราชกิจรายวัน กรมราชเลขาธิการ ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีเปลี่ยนสภาพจากเมืองเกษตรกรรมมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากอิทธิพลและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่องานประเพณีวิ่งควายบ้าง อย่างไรก็ตาม งานประเพณีวิ่งควาย จะคงอยู่คู่กับจังหวัดชลบุรี และสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชน ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดชลบุรีสืบไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com