พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 ตุลาคม 2558 :: 08:10:38 am 177256

เมืองพัทยาประชุมจัดระเบียบเรือเจ็ทสกี

เมืองพัทยาประชุมจัดระเบียบเรือเจ็ทสกี เรียกคณะทำงานกลุ่มกฎหมายชี้แจงเบี้ยประกันพร้อมตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนก่อนส่งข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณา

พัทยา – วันที่ 22 ต.ค.58 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมจัดระเบียบเจ็ทสกีในพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี โดยในวันนี้ได้เรียกเจ้าหน้าที่คณะทำงานกุล่มกฎหมายมาร่วมให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยการทำประกันขอความคุ้มครองเจ็ทสกีเพื่อให้เช่า โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียดภายหลังจากบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันเพียงที่เดียวที่ตอบรับเข้าร่วมแนวทางการจัดระเบียบดังกล่าว โดยเปิดให้ผุ้เอาประกันภัยสามารถเลือกแผนในความคุ้มครองได้ดังนี้

 

แผนที่ 1 ความเสียหายต่อเจ็ทสกี 5 หมื่นบาทต่อครั้ง ความเสียหายส่วนแรกสำหรับตัวเจ็ทสกี 1 พันบาทต่อครั้ง ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1 แสนบาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกัน ความเสียหายส่วนแรก 1 พันบาทต่อครั้ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล คนขับ 1 คน/ผู้โดยสาร 1 คน 1.5 หมื่นบาทต่อคน กรณีเสียชีวิต คนขับ 1 คน/ผู้โดยสาร 1 คน 1 แสนบาท ค่าเบี้ยประกันรวมภาษีรวม 9,663.17 บาท

 

แผนที่ 2 ความเสียหายต่อเจ็ทสกี 1 แสนบาทต่อครั้ง ความเสียหายส่วนแรกสำหรับตัวเจ็ทสกี 1 พันบาทต่อครั้ง ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1 แสนบาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกัน ความเสียหายส่วนแรก 1 พันบาทต่อครั้ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล คนขับ 1 คน/ผู้โดยสาร 1 คน 1.5 หมื่นบาทต่อคน กรณีเสียชีวิต คนขับ 1 คน/ผู้โดยสาร 1 คน 1 แสนบาท ค่าเบี้ยประกันรวมภาษีรวม 14,417.18 บาท

 

แผนที่ 3 ความเสียหายต่อเจ็ทสกี 5 หมื่นบาทต่อครั้ง ความเสียหายส่วนแรกสำหรับตัวเจ็ทสกี 2 พันบาทต่อครั้ง ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1 แสนบาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกัน ความเสียหายส่วนแรก 2 พันบาทต่อครั้ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล คนขับ 1 คน/ผู้โดยสาร 1 คน 1.5 หมื่นบาทต่อคน กรณีเสียชีวิต คนขับ 1 คน/ผู้โดยสาร 1 คน 1 แสนบาท ค่าเบี้ยประกันรวมภาษีรวม 8,058.14 บาท และ

 

แผนที่ 4 ความเสียหายต่อเจ็ทสกี 1แสนบาทต่อครั้ง ความเสียหายส่วนแรกสำหรับตัวเจ็ทสกี 2 พันบาทต่อครั้ง ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1 แสนบาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกัน ความเสียหายส่วนแรก 2 พันบาทต่อครั้ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล คนขับ 1 คน/ผู้โดยสาร 1 คน 1.5 หมื่นบาทต่อคน กรณีเสียชีวิต คนขับ 1 คน/ผู้โดยสาร 1 คน 1 แสนบาท ค่าเบี้ยประกันรวมภาษีรวม 12,590.69 บาท

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับเจ็ทสกีเพื่อเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลและแนวทางการดำเนินการ โดยทั้งหมดจะต้องรวบรวมในแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2558 นี้ ก่อนเสนอต่อผุ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com