พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 ตุลาคม 2558 :: 08:10:54 am 176616

เมืองพัทยาเตรียมจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

เมืองพัทยาเตรียมจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา

พัทยา – วันที่ 13 ต.ค.58 นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เผยว่าเมืองพัทยาร่วมกับจิตตภาวันวิทยาลัยจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดี มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่บังเกิดอรรถประโยชน์ อันเป็นกุศลอย่างมากมายมหาศาลแก่ผู้บวช ผู้ให้การอุปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้รับสมัครผู้อุปสมบทจำนวน 89 คน หากเกินจำนวนที่กำหนดจะขึ้นบัญชีสำรองไว้ โดยผู้ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาจะได้รับการพิจารณาก่อน

 

สำหรับหลักเกณฑ์รายละเอียดการรับสมัครผู้อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ มีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
– เป็นชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ไม่สวมหมวก,ไม่สวมใส่แว่นตาดำ,ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบรับรองแพทย์

 

เมืองพัทยาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งในปีนี้มีพิธีทำขวัญนาค โดยอาจารย์ชินกร ไกรราช ผู้ที่สนใจอุปสมบทสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปถัมภ์ ผู้อุปสมบท(เจ้าภาพ) กองทุนละ 4,500 บาท หรือบริจาคสมทบ การอุปสมบทเพื่อพระภิกษุเล่าเรียนศึกษาธรรมในระหว่างบวชตามกำลังศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3825-3100 ต่อ 4091

 

โดยพระภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทในครั้งนี้ จะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกิจตามพระวินัยของสงฆ์โดยออกบิณฑบาตในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2558 ดังนี้ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนพัทยาใต้ จากหมู่บ้านรุ่งแลนด์ – โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ส่วนในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนสว่างฟ้า จากโรงเรียน เมืองพัทยา 3 – ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com