พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 ตุลาคม 2558 :: 12:10:20 pm 176370

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดงานวันมะเร็งเต้านมสากล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันมะเร็งเต้านมสากล ณ บริเวณอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ชลบุรี – วันที่ 7 ต.ค.58 นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันมะเร็งเต้านมสากล ณ บริเวณอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 

ตามที่ทั่วโลกได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม จึงถือให้วันที่ 7 เดือนตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมะเร็งเต้านมสากล วงการมะเร็งทั่วโลกพากันรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมกันเป็นวาระประจำที่ทำกันทุกปีอย่างเป็นทางการมา 21 ปีมาแล้วนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เดือนนี้ใครที่เดินทางไปต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย รวมทั้งอีกหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเห็นมีสัญลักษณ์โบสีชมพูเต็มไปหมด ผู้คนก็พากันสวมเสื้อผ้าหรือติดเข็มกลัดโบชมพู ตามห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆ ก็ตกแต่งด้วยสีชมพูกันทั้งบ้านทั้งเมือง

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันมะเร็งเต้านมสากล โดยกำหนดให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งต้านภัยมะเร็งเต้านมสากล ซึ่งทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยของผู้หญิงที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับประเทศไทยมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงไทยเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนสาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด ส่วนการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการตรวจเพื่อป้องกันให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการตรวจ 3 วิธี คือ 1. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม 2. การตรวจโดยแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ 3. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง แม้การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่ การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มมะเร็งได้ ซึ่งมะเร็งเต้านมสามารถค้นหาการผิดปกติได้เพราะการตรวจเต้านมได้รับการ รณรงค์จะสามารถค้นหาความผิดปกติได้แต่เนิ่นๆ หากได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างรวดเร็วจะลดความรุนแรงของการเป็น มะเร็งเต้านม และสามารถรักษาหายขาดได้ร้อยละ 80 – 90 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละสตรี อายุ 30 – 70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังและค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก จึงจัดงานวันมะเร็งเต้านมสากลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอองอย่างถูกต้อง เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดโรงมะเร็งเต้านม ประกอบด้วยกิจกรรม เสวนา “อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับมะเร็งเต้านม” นิทรรศการมะเร็งเต้านม การสอนเย็บเต้านม การให้คำปรึกษาโรงมะเร็งเต้านม การสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง โภชนาการ การให้คำปรึกษาเรื่องยา การสอนบริหารร่างกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจเต้านมด้วยตนเอง”กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อาสาสมัครสาธารณสุของอำเภอเมืองชลบุรี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กล่าวว่า จากข้อมูลทั่วประเทศไทย ทำทราบว่าผู้หญิงไทยมีความเสี่ยงภัยคุกคามโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ และน่าเป็นห่วงด้านโรคมะเร็งเต้านมมีอัตราการป่วยและตายสูงขึ้นเพราะมะเร็ง เต้านมซึ่งยังไม่สามารถค้นหาสาเหตุได้ การตรวจเต้านมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะได้พบก้อนที่ระยะตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่จะรักษาให้หายขาดได้ สำหรับกิจกรรมวันมะเร็งเต้านมสากลในวันนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com