พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 พฤศจิกายน 2558 :: 08:11:02 am 179680

กสทช. เปิดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ “ย้ายค่ายเบอร์เดิม”

กสทช.เดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ "ย้ายค่ายเบอร์เดิม" ตามคอนเซ็ปต์ ค่ายไหนดีเราย้ายไป กับเบอร์คู่ใจ ไปค่ายไหนก็เบอร์เดิม

พัทยา – วันที่ 23 พ.ย.58 ผู้สื่อข่าวพัทยาเดลินิวส์รายงาน ที่ ปราสาทสัจธรรม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. สายงาน กิจการโทรคมนาคม เปิดแถลงข่าว สำนักงาน กสทช.เดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” ตามคอนเซ็ปต์ ค่ายไหนดีเราย้ายไป กับเบอร์คู่ใจ ไปค่ายไหนก็เบอร์เดิม โดยมีบรรดาสื่อมวลชนเมืองพัทยา เข้าร่วมงานคับคั่ง

 

โดย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้เร่งประชาสัมพันธ์คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ตระหนักในสิทธิของตนเองเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนด้วยบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile Number Portability (MNP) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการในขั้นตอนที่ถูกต้อง ไม่เอาเปรียบและหน่วงเหนี่ยวผู้ใช้บริการที่ต้องการย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึง 100 ล้านเลขหมาย สำนักงาน กสทช.จึงส่งเสริมให้ผู้ให้บริการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการกำหนดราคาค่าบริการที่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ โดยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ให้สามารถเลือกใช้เครือข่ายที่ดีกว่า และสามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้โดยใช้หมายเลขเดิม

 

03 04

 

สำหรับขั้นตอนการโอนย้ายเลขหมายไปยังเครือข่ายใหม่ ผู้ขอโอนเลขหมายต้องไปติดต่อที่จุด ให้บริการเครือข่ายใหม่ที่ท่านต้องการโอนย้าย พร้อมนำบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ ส่วนนิติบุคคลใช้สำเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตราทุกหน้า และรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเครือข่ายใหม่ต้องแจ้งรายละเอียด เงื่อนไขการโอนย้าย ระยะเวลาและค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้บริการให้ทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ขอโอนย้ายจะต่องกรอกแบบคำขอโอนย้าย พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่กำหนด ณ จุดให้บริการของค่ายใหม่ที่จะย้ายไป และชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากนั้นรับซิมของค่ายใหม่ หรือหากค่ายใหม่เสนอให้ใช้ซิมเดิม จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเท่านั้น จากนั้นรอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ ระหว่างนี้ยังคงใช้ซิมของค่ายเดิมได้ จนกว่าจะได้รับ SMS ครั้งที่ 2 เป็นข้อความยินดีต้อนรับจากค่ายใหม่ ทั้งนี้การขอย้ายค่ายจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ยื่นเอกสารขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสารและจำนวนคำขอใช้บริการ

 

นายก่อกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบริการย้ายค่ายเบอร์เดิม จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถย้ายไปเครือข่ายไหนก็ได้ตามความต้องการ เพื่อเลือกใช้บริการเครือข่ายที่ดีกว่า โดยยังคงเบอร์เดิมคู่ใจและไม่เกิดอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และหากผู้ใช้บริการถูกโอนย้ายไปค่ายใหม่โดยไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายหรือไม่ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ 1200

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com