พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 พฤศจิกายน 2558 :: 08:11:43 am 179686

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถาปนาครบรอบปีที่ 34

ผู้อำนวยการ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 34

สัตหีบ – 23 พ.ย.58 น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้อำนวยการ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 34 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบ 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจน ข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว ณ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ น.อ.พิชัย ล้อชูสกุล รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

 

และในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกให้กับบุตรหลานข้าราชการในสังกัด รวม 32 ทุน ประกอบด้วย ระดับอนุบาล 6 ทุน ระดับประถมศึกษา 7 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 13 ทุน และระดับปริญญา 6 ทุน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจ

 

03 04

 

น.อ.อุทัย กล่าวว่า กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสโมสร การบันเทิง การกีฬา การฌาปนกิจ และสวัสดิการอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการ และครอบครัว ของหน่วยในฐานทัพเรือสัตหีบ รวมทั้งหน่วยต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากฐานทัพเรือสัตหีบ และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในรอบปีที่ผ่านมา ข้าราชการทุกคนคงประจักษ์ดีว่า กองกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แม้ว่ากำลังพล และงบประมาณมีจำนวนจำกัด แต่ข้าราชการทุกนายได้ร่วมแรงร่วมใจใช้สติปัญญา และความสามารถปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com