พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 พฤศจิกายน 2558 :: 09:11:53 am 178178

คนเมืองชลฯ แห่ลงทะเบียน Bike For Dad คึกคัก

ประชาชนชาวชลบุรี พร้อมใจมาลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม “Bike For Dad”

ชลบุรี – วันที่ 2 พ.ย.58 จังหวัดชลบุรี เปิดลงทะเบียนในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “Bike For Dad” ณ หน้าห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเพื่อถวายเป็นราชสดุดี โดยจะเป็นองค์ประธานนำขบวนจักรยานประชาชน ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ดังพระราชปณิธานต่อไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำแดงความความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ ร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อ เพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ เพื่อสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความสดชื่นแจ่มใส และเพื่อชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ (โซน)

 

รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 18.30 น. โดยกำหนดเส้นทางจักรยานว่า “เส้นทางสิริมงคล” ระยะทาง 29 กิโลเมตรจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯในส่วนภูมิภาค ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ จัดทำเส้นทาง “สิริมงคลของจังหวัด” ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร พร้อมระบุจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด โดยจุดเริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัด จุดสิ้นสุดหน้าศาลากลางจังหวัด หรือสนามกีฬาจังหวัด โดยให้ผ่านสถานที่มงคลของจังหวัด เช่น วัดประจำจังหวัด หรือศาลหลักเมือง พร้อมทั้งจัดทำแผนที่เส้นทางการปั่นจักรยาน จัดทำแผนผังติดตั้งป้าย Cutout 4 มุมเมืองและจุดที่ตั้งอื่นๆเพิ่มเติม และขอความร่วมมือให้หน่วยงานในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่งถึงทั้งจังหวัด และจัดเตรียมกิจกรรมเสริมต่างๆ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมในรูปของ “บวร” บ.บ้าน คือ ประชาชน ว.วัด คือ เป็นศูนย์กลางแห่งใจ ร.โรงเรียน มีนักเรียน ครู อาจารย์ มาร่วมกันจัดกิจกรรม มีพลังใจร่วมกันครบถ้วน โดยจัดกิจกรรมเสริม ณ บริเวณจุดตั้งต้นขบวนจักรยาน จุดสิ้นสุดขบวน หรือจุดพักขบวนจักรยาน

 

03 04

 

จังหวัดชลบุรี ได้จัดพื้นที่ลงทะเบียนบริเวณห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558 และในวันนี้เป็นวันแรกได้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยมาลงทะเบียนที่ศาลากลางเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับเส้นทางที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำเส้นทางสิริมงคล โดยผ่านสถานที่สำคัญ 8 แห่ง ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หอพระพุทธสิหิงค์ฯ วัดสวนตาล วัดเมืองใหม่ วัดอ่างศิลา ตำหนักมหาราช วัดโกมุทรัตนาราม และศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ส่วนเส้นทางจักรยานจังหวัดชลบุรี เริ่มต้นจาก สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ผ่านมายังถนนพาสเภตรา ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เลี้ยวขวาถนนวชิรปราการ ผ่านหอพระพุทธสิหิงค์ฯ ผ่านวัดสวนตาล เลี้ยงขวาถนนโรงพยาบาลเก่า เลี้ยวซ้ายแยกโรงพยาบาลเก่า ถนนพระยาสัจจา แยก โรงเรียนชลราษฎราอำรุง แยกพลับพลา เลี้ยวขวาแยกอ่างศิลา เลี้ยวขวาบริเวณโรงแรม เอส ทู ถนนบางแสนสาย 1 และพักบริเวณลานแหลมแท่น จากนั้นนักปั่นจักรยาน ออกจากแหลมแท่น ผ่านเส้นทางเดิม ถึงสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

 

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอเชิญข้าราชการทุกหมู่เหล่า ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และนักปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike For Dad” โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com หรือเว็บไซต์จังหวัดชลบุรีที่ www.chonburi.go.th หรือลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1122

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com