พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 พฤศจิกายน 2558 :: 08:11:19 am 179115

ชลบุรี จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – วันที่ 14 พ.ย.58 ด้วยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชน ทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง ขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากให้แก่มวลพสกนิกรของพระองค์ ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศสืบมาจนปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยทีจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

สำหรับจังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนได้จัดแสดงนิทรรศการ พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยได้รับรู้ และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงทุ่งเทพระวรกายเพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่าง อเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยในโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป

 

3 4

 

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตำพระวรกายในการทรวงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรม และพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่ง ในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com