พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 พฤศจิกายน 2558 :: 09:11:13 am 178196

ชลบุรี จัดแถลงข่าวการจัดงาน ชลบุรีแฟร์

นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าวชลบุรีแฟร์ ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – วันที่ 3 พ.ย.58 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดงานชลบุรีแฟร์ Chonburi Fair ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

 

นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคตะวันออก มีความโดดเด่นและครบครันในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเกษตร การกีฬา อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร และโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งอุตสาหกรรมและธุรกิจที่กล่าวมานั้น มีความเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น ประกอบกับการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community ที่กำลังจะมาถึง ดังนั้น จังหวัดจึงมุ่งเน้นการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพการผลิต การจัดการตลอดจนการตลาดแก่ทุกภาคส่วน จังหวัดชลบุรีนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่การเกษตรและเกษตรกรจำนวนมาก ธุรกิจด้านการเกษตรนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจต่างๆ ด้วย

 

สำหรับจังหวัดชลบุรี มีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จำนวน 504 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มอาชีพด้านพืช กลุ่มอาชีพด้านประมง และกลุ่มอาชีพด้านปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งมีการผลิตสิ้นค้าและการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและการตลาด การจัดงานชลบุรีแฟร์ในวันนี้ เพื่อให้ชาวจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงรู้จักผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชล และสนับสนุนสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้มีเงินหมุนเวียนและเป็นจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรมีรายได้ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

ด้านนายสามารถ ชื่อวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานชลบุรีแฟร์ เกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถานที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลจากลกุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ กว่า 200 ร้านค้า ให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงานได้เลือกซื้อสินค้าของดีเมืองชล ตลอด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2558

 

การจัดงานชลบุรีแฟร์ ในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ จัดเวทีกลางแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การจัดอกไม้ในภาชนะ การขยายพันธุ์พืช การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง การแปรรูปปลา การป้องกันโรคสัตว์ปีก การประกวดแข่งขันและสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและขนมไทยของจังหวัดชลบุรี เช่น ห่อหมกปลาอินทรีย์ ต้มยำไก้บ้าน ข้ามันส้มตำ น้ำพริกกะปิปลาทู ขนมจีนน้ำยากะทิ ข้าวหลาม ข้าวหลามซ็อต ขนมเทียนแก้ว ถั่วดำต้มกะทิ ขนมขี้หนู ข้าวต้มมัด เป็นต้น การประกวดการเกษตร เช่น การประกวดการปลูกพืชผักสวนครัว 3 ชนิด ในภาชนะ การประกวดผลไม้ ได้แก่ สับปะรดปัตตาเวีย มะละกอฮอลแลนด์ มะพร้าวอ่อน ฝรั่งและขนุน การประกวด Succulent (ไม้อวบน้ำและเคสตัส 10 ประเภท) การประกวดไม่ตัดดอก 6 ประเภท การประกวดปลาสวยงาม ได้แก่ ปลากัดหม้อ ปลากัดแฟนซี และปลาหางนกยูง และจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลให้กับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

 

นอกจากนี้การจัดงานชลบุรีแฟร์ ยังเป็นการเชื่อมโยงให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งผลดีต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com