พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 พฤศจิกายน 2558 :: 11:11:45 am 179782

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการชุมชนสีขาว ต้านยาเสพติด

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการชุมชนสีขาว สร้างความเข้มแข็งต้านยาเสพติดในชุมชน

สัตหีบ – วันที่ 24 พ.ย.58 ที่อาคารโรงยิมเนเซียม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายนรเสฎฐ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสีขาว ประจำปี 2559 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเอง โดยการใช้มาตรการทางสังคมเป็นหลัก โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการบ้านสีขาวทุกชุมชน จำนวน 120 คน ร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำไปขยายแนวร่วมและกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่

 

03 04

 

นายนรเสฎฐ ศรีตะพัสโส กล่าวว่า ตามที่ทางเทศบาลฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด โดยเฉพาะการให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดและถูกต้อง เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ และนับวันปัญหายิ่งทวีความรุนแรง และส่งผลร้านต่อประเทศชาติทั้งปัจจุบันและอนาคต การที่โครงการนี้มีชุมชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เข้าร่วมครบทั้ง 13 ชุมชน จึงบ่งบอกถึงการเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือของภาคประชาชน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จคือการเป็นชุมชนสีขาวอย่างยั่งยืนต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com