พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 พฤศจิกายน 2558 :: 09:11:16 am 178185

ประเพณีวิ่งควายบ้านบึงคึกคัก

ประชาชนให้ความสนใจงานประเพณีวิ่งควายบ้านบึงอย่างคึกคัก

บ้านบึง – วันที่ 1 พ.ย.58 เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับอำเภอบ้านบึง จัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2558 ณ บริเวณตลาดโต้รุ่ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

งานประเพณีวิ่งควายของชาวอำเภอบ้านบึง ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ถือเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของควายในการทำการเกษตร และมีความเชื่อถือว่าจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ควายรอดพ้นจากโรคระบาด

 

อำเภอบ้านบึง ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านบึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานประเพณีวิ่งควายของชาวอำเภอบ้านบึง ซึ่งแต่เดิมได้จัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน การจัดงานในบางครั้งไม่ตรงกับวันหยุดราชการ ทำให้พี่น้องประชาชนได้สะดวก และไม่สามารถมาร่วมงานได้ ประกอบกับการจัดงานประเพณีวิ่งควายในแต่ละครั้งเทศบาลได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย จึงได้พิจารณาจัดงานให้ตรงกับวันหยุดราชการ และได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันอาทิตย์แรก หลังจากวันออกพรรษา สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่เกษตรกรต่อไป

 

สำหรับการจัดงานประเพณีวิ่งควายในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่นเริ่มจากการจัดขบวนแห่ และขบวนควายจากเขตอำเภอบ้านบึง เดินรอบตลาดบ้านบึง ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแสดงดนตรีลูกทุ่ง นักร้องรับเชิญ รำวงย้อนยุค การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันตะกร้อลอดปวง การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดควายประเภทต่างๆ และที่สำคัญคือ การแข่งขันวิ่งควายเร็วที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอบ้านบึงและจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังมีการละเล่นตามประเพณีไทย ได้แก่ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกินอาหารอร่อยของบ้านบึง เป็นต้น งานประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี และเป็นจังหวัดเดียวที่มีประเพณีวิ่งควาย การจัดงานประเพณีวิ่งควายของเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นกานแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชาวบ้านบึงต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com