พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 พฤศจิกายน 2558 :: 08:11:29 am 179422

สมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการ พัฒนาพืชสวนไทย

สมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการ พัฒนาพืชสวนไทยก้าวไกลไร้พรมแดน

สัตหีบ – วันที่ 18 พ.ย.58 ที่ห้องนันทา สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อการพัฒนาพืชสวนไทยเพื่อการท่องเที่ยว โดย คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และหัวข้อมาตรฐานสินค้าพืชสวนสำหรับตลาด AEC โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมรับฟัง

 

ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตพืชสวนให้มีปริมาณ และคุณภาพดีตรงตามผู้บริโภคต้องการ มักมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง งานวิจัยทางด้านพืชสวน ไม่เพียงแต่ผลิตเพื่อการบริโภคเท่านั้น ยังสามารถเป็นอาหารทางใจให้กับสังคมเมืองที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการพื้นที่ทำสวนครัว หรือสวนขนาดเล็กเพื่อตกแต่งที่อยู่อาศัยอีกด้วย

 

03 04

 

ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงาน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รวมพลัง ร่วมแรง ร่วมใจ ในการจัดการประชุมวิชาการพืชสวนให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาวงการพืชสวนของไทยให้ก้าวไกลไร้พรมแดน

 

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า พืชสวนถือเป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทย และการปลูกพืชสวนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เรื่องของงานวิจัยพัฒนามีความสำคัญยิ่ง จึงได้ดำเนินการจัดงานวิชาการพืชสวนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรวมงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ และนำไปต่อยอดให้เกิดการผลิตในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

05 06

 

และกล่าวว่า ที่เลือกสวนนงนุชพัทยาเป็นสถานที่จัดงานนั้น เนื่องจากสวนนงนุชพัทยาถือเป็นอัตลักษณ์แห่งความสำเร็จของการพัฒนาพืชสวนของประเทศไทย และมีผลงานไปถึงระดับโลก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้ามาร่วมงานเพื่อมาเก็บเกี่ยวความรู้ในด้านต่าง ๆ พร้อมได้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กลับไปปรับปรุงใช้ในกิจการพืชสวนของตัวเองต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com