พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 พฤศจิกายน 2558 :: 08:11:32 am 178256

สรรพสามิต ประชุมกำหนดโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ร่วมกับอำเภอบางละมุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ขานรับนโยบาย คสช.ภายในวันที่ 30 พ.ย.ศกนี้

พัทยา – วันที่ 4 พ.ย.58 ณ ห้องบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการกำหนดเขตพื้นที่ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา โดยมีนางสุรีย์ ศรีสุข สรรพสามิตรพื้นที่ชลบุรี 2 เป็นผู้ดำเนินการประชุม

 

สืบเนื่องจาก คสช.มีคำสั่งที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในวันนี้จึงจัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสรรพสามิต ทหาร ปกครอง ตำรวจ ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา มาหารือในการกำหนดโซนในระดับพื้นที่อำเภอบางละมุงจึงได้เตรียมการเพื่อที่จะทำโซนนิ่ง ซึ่งมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่จำนวน 200 กว่าแห่งซึ่งอยู่ในคำจำกัดความของคำว่า “สถานศึกษา” ตั้งแต่ระดับอนุบาล ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย

 

นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นได้ประสานสถานศึกษา และหน่วยงานที่กำกับสถานศึกษาในการขอความร่วมมือให้ข้อมูลว่า โดยรอบสถานศึกษามีตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโดยรอบสถานศึกษา ตรงไหนเป็นแหล่งมั่วสุม หรือเป็นสถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์อยู่แล้ว แต่ในการจัดโซนนิ่งครั้งนี้มิได้ไปกระทบสิทธิหรือริดรอนสิทธิร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว ที่มีอยู่แล้วก็ดำเนินการไป เพียงแต่จะไปตีกรอบไม่ให้มีการอนุญาตจำหน่ายแอลกอฮอล์เพิ่มเติมในพื้นที่นั้น ๆ โดยทางรัฐบาลกำหนดชัดเจนว่าต้องมีการกำหนดโซนนิ่งทั่วประเทศภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพราะฉะนั้นในส่วนของคณะทำงานจึงต้องรวบรวมข้อมูล การทำแผนผังรายละเอียดเพื่อนำไปแนบท้ายใบประกาศ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com