พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 พฤศจิกายน 2558 :: 09:11:48 am 180020

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จัดโครงการอักขรนาวีศิลป์

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จัดโครงการอักขรนาวีศิลป์ เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน

สัตหีบ – วันที่ 27 พ.ย.58 ที่หอประชุมรวมโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ต.เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานโครงการอักขรนาวีศิลป์เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และพระธีระพันธุ์ ธีรโพธิ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ในหัวข้อ “ครองราชย์ ครองน้ำใจราษฎร์” ให้แก่ข้าราชการ นักเรียนจ่า และกลุ่มแม่บ้านโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กว่า 1,000 คน ได้รับฟัง

 

03 04

 

น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ และพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงงานตลอดระยะเวลาการครองราชย์ รวมถึงเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นการน้อมนำพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน รวมทั้งประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com