พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 ธันวาคม 2558 :: 09:12:11 am 181210

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “New Paradigm in Pediatric Practice 2015 ” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคโนโลยีด้านการรักษาและการพยาบาลด้านกุมารเวช

พัทยา – 15 ธ.ค.58 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ดี1 อาคาร ดี รพ.กรุงเทพพัทยา ได้มีการจัดประชุมวิชาการกุมารเวช เรื่อง New Paradigm in Pediatric Practice 2015 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ รองผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพพัทยา และพญ.พาสินี จันทรสูนย์ ผู้อำนวยการศูนย์กุมารเวช กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน การจัดประชุมวิชาการศูนย์กุมารเวช เรื่อง “New Paradigm in Pediatric Practice 2015” นี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิทยาการด้านการรักษาผู้ป่วยเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กได้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าร่วมประชุมและอบรมเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับศูนย์กุมารเวชเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมทั้งในด้านการวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค ตลอดจนมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีศักยภาพในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาวิทยาการทางด้านการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กในภาคตะวันออก

 

03 04

 

ผู้สนใจทั้งจากโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออกและโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคโนโลยีด้านการรักษาและการพยาบาล อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มเด็ก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์กับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com