พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 ธันวาคม 2558 :: 09:12:50 am 180294

สหกรณ์ฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประชุมใหญ่ประจำปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประชุมใหญ่ประจำปี สรุปยอดผลกำไร กว่า 120 ล้านบาท

สัตหีบ – วันที่ 2 ธ.ค.58 ที่สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วย ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ผู้สอบบัญชีเอกชน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในครั้งนี้

 

03 04

 

พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา กล่าวว่า สหกรณ์ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2532 นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 27 ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ผลการดำเนินงานนับว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ เป็นผลงานของสมาชิกทุกท่านที่ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสหกรณ์มีความมั่นคงเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญอยู่คู่กับฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่ง และยังมีหน้าที่อีกทางหนึ่งคือ เป็นผู้บังคับบัญชาที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นสวัสดิการภายในฐานทัพเรือสัตหีบ มีกฎหมายรองรับ ดังนั้น จึงต้องส่งเสริม และคุ้มครองให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยดี ส่วนหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์เป็นหน้าที่ของสมาชิกโดยตรง

 

โดยในปีนี้ สหกรณ์ฯ มีผลกำไรสูงกว่าปีที่แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการได้บริหารงานโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นหลัก ปีนี้จ่ายเงินปันผลคืนสู่สมาชิกในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี และเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 15.50 กับจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการ เป็นเงินประมาณ 4 ล้านบาทเศษ เพื่อไว้ใช้จ่ายเป็นสวัสดิการต่าง ๆ

 

05 06

 

และสำหรับในปีนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดทำผ้าขนหนู พร้อมปักตราสหกรณ์ แจกให้แก่สมาชิกทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ รวมทั้งจับสลากของรางวัลจำนวนหลายรางวัลหลังเลิกประชุม ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดนี้ได้พยายามบริหารงานสหกรณ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จนทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลประโยชน์ตอบแทนสมาชิกเป็นที่พอใจ มีกำไรสุทธิ 120,986,955.24 บาท สมาชิก ณ 30 ก.ย.58 จำนวน 5,529 คน มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 2,983,833,705.69 บาท

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com