พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 ธันวาคม 2558 :: 08:12:22 am 180996

โครงการสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

สำนักงานสวัสดิการและแรงงานจังหวัดชลบุรี จัดโครงการสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

ชลบุรี – 14 ธ.ค.58 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย รณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ณ ห้องประชุมแสนสุข 1-3 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านแรงานสัมพันธ์ในจังหวัดชลบุรี ในขณะนี้มีการยื่นข้อเรียกร้องเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเรื่องการขอโบนัสประจำปี และการปรับค่าจ้าง บางครั้งมีการชุมนุม ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเรื่องการขอโบนัสประจำปี และการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้า โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและให้นายจ้างและลูกจ้างได้เข้าใจแนวทางการชุมนุม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นอันเหนึ่งอันเดียวกันของนายจ้างกับลูกจ้างในการร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

นายวิเชียร เสงี่ยม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย รณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ภายใต้ชื่อ “แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์ เศรษฐกิจไทย” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง พนักงาน ผู้นำองค์การนายจ้างและลูกจ้าง ผู้นำด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และสหภาพแรงงาน 124 แห่ง จำนวน 500 คน

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง โดยได้รับเกียรติจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชลบุรี โดยพันเอกพิเศษ วัฒนพงศ์ มหิพันธ์ เป็นวิทยากร และการบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและเอกชน การให้คำปรึกษาตามภารกิจของหน่วยงานตอบปัญหาด้านแรงงาน และการเล่นเกมส์ พร้อมแจกของรางวัลอีกด้วย

 

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีพนักงานยื่นข้อเรียกร้องของสถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อขอโบนัสประจำปี และปรับค่าจ้าง แต่ขณะที่มีการเจรจากลุ่มสหภาพแรงงานหรือกลุ่มลูกจ้างมักจะรวมตัวกันเพื่อกดดันนายจ้างโดยให้เหตุผลว่าเพื่อรอรับฟังการชี้แจงจากผู้แทนการเจรจา ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี และภาพลักษณ์ขององค์กรลูกจ้างเอง ดังนั้นจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อให้ความรู้ด้านแรงงาน เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนายจ้างกับลูกจ้างในการร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศการป้องกันปัญหาด้านแรงงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งรวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะสหภาพแรงงานที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารสหภาพ ต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com