พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 มกราคม 2559 :: 09:01:46 am 182397

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าชลบุรีเปิดเวทีสรรหาคณะกรรมการคนใหม่

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าชลบุรีเปิดเวทีสรรหาคณะกรรมการคนใหม่แทนคนใหม่ที่ใกล้หมดวาระในเดือน ก.พ.นี้

พัทยา – วันที่ 7 ม.ค.59 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดเวทีประชุมผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนในตำบลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ชลบุรี 1 แทนคณะกรรมการคนเดิม ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

 

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมรับการคัดเลือกในวันนี้ เป็นตัวแทนจาก 9 ชุมชน ในเขต ต.บางละมุง เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฯ ประจำปีบริหาร 2559-2662 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายวิฑูรย์ เหรียญวิทยา จากชุมชนบางละมุงฝั่งธน ทั้งนี้ทางคณะกรรมการผู้สรรหาจะนำรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ กฟภ.ส่วนกลาง พิจารณาแต่งตั้งอีกครั้ง ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

 

03 04

 

ทั้งนี้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้มีการการพัฒนาที่ยังยืน โดยในส่วนของอำเภอบางละมุง มี 9 ชุมชนในเขตตำบลบางละมุง อ.บางละมุง ประกอบด้วย ต.บางละมุง 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ -15 กับอีก 4 ชุมชน ชุมชนบ้านบางละมุง ชุมชนบ้านทุ่งกราด ชุมชนบ้านหนองมะนาว และชุมชนบ้านนาใหม่ โดยมีการเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2559 จำนวน 26 โครงการ อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 เป็นจำนวนเงิน 5,405,380.12 บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนเงินทั้งหมด 40,254,500 บาท (สี่สิบล้าน สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) จากยอดรวมทั้งหมดของจังหวัดชลบุรี

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com