พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 มกราคม 2559 :: 08:01:24 am 183682

กอง รปภ.ฐท.สส. มอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูทหารเกณฑ์รับใช้ชาติ

ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานให้โอวาทในพิธีปลดประจำการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ทหารที่ได้รับการปลดประจำการ โดยมี รองผู้บังคับกอง ผู้บังคับกองร้อย และข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สัตหีบ – วันที่ 28 ม.ค.59 ที่อาคารเอนกประสงค์กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.อ.บุญมี แก้วสง่า ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานให้โอวาทในพิธีปลดประจำการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ทหารที่ได้รับการปลดประจำการ โดยมี รองผู้บังคับกอง ผู้บังคับกองร้อย และข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

น.ต.วัย สุทัศน์ นายทหารกำลังพล กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีพิธีให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ เพื่อจะได้ซาบซึ้งถึงคุณงามความดีในการที่ได้เสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการอำลาผู้บังคับบัญชา และสำหรับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในระหว่างที่รับราชการอยู่ในสังกัด กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และมีความตั้งใจใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดีตลอดมา ในโอกาสที่ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 4/55 จำนวน 3 นาย ผลัดที่ 4/56 จำนวน 111 นาย และผลัดที่ 4/57 จำนวน 125 นาย จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้จัดทำใบประกาศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติทหารทุกนาย ที่ได้เสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติอีกด้วย

 

03 04

 

น.อ.บุญมี กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่เข้ามารับราชการทหาร นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีคือได้อุทิศตนให้กับสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังได้รับการปลูกฝัง ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานในโอกาสต่อไปได้ และมั่นใจว่าประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ จะช่วยส่งเสริมให้ทหารทุกนายประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี และจงมีความภาคภูมิใจว่า ทหารทุกนายเป็นผู้มีเกียรติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com