พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 มกราคม 2559 :: 07:01:26 am 183212

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมสมาชิกชุมชน เรียนรู้งานฝีมือ

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมสมาชิกชุมชน เรียนรู้งานฝีมือ สร้างรายได้ในชุมชน

สัตหีบ – วันที่ 20 ม.ค.59 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติเรียนรู้หัตถกรรมงานฝีมือ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้ง 13 ชุมชน จำนวน 163 คน

 

03 04

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ และสามารถเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com