พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 มกราคม 2559 :: 09:01:28 am 182758

สถาบันแม่ชีไทยจัดแถลงข่าวโครงการบวชเนกขัมมะ

สถาบันแม่ชีไทยจัดแถลงข่าวโครงการบวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 89 พรรษา

ชลบุรี – 12 ม.ค.59 ที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แม่ชีชีสโรชา ไชยเกตุ รองประธานสถาบันแม่ชีไทย พร้อมด้วยแม่ชีวรี ซื้อทัศนะประสิทธิ์ เลขานุการสถาบันแม่ชีไทย และแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ กรรมการ และประธานโครงการ จัดแถลงข่าวโครงการบวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 89 พรรษา ซึ่งในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นี้

 

ชาวไทยซึ่งเป็นศาสนิกชนที่ดีทั่วกัน และเป็นพุทธมากะชน มีจิตสำนึกมั่นคงอยู่ในกุศลสุจริต และในความเมตตากรุณา มีความตระหนักว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สั่งสอนคุณงามความดี สอนความเป็นจริงแห่งชีวิต ให้บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูก ให้ใฝ่หาความสงบผ่องใสให้แก่ชีวิต แผ่ไมตรีกันด้วยความเมตตาจิต และด้วยความบริสุทธิ์ใจ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของปวงชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นองค์ประมุขของชาวไทย ได้ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นแบบอย่างของการปกครองแบบทศพิธราชธรรม อันเป็นธรรมของพระราชา ที่ทำให้บ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น ดังนั้นสมาคมแม่ชีไทย จึงได้จัดโครงการบวชเนกขัมมะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะอย่างถูกต้อง โดยให้ยึดหลักของการปลดเปลื้องตนจากโลกียวิสัย สู่การบำเพ็ญเพียรด้วยการบวชเนกขัมมะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญเพียร และเดินธุดงค์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 89 พรรษา เพื่อให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดพิธีบวชในวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com