พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 มกราคม 2559 :: 08:01:04 am 182739

เมืองสัตหีบ ร่วมทุกภาคส่วนกำจัดขยะในที่สาธารณะ

เมืองสัตหีบ ร่วมทุกภาคส่วนกำจัดขยะ ตามโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

สัตหีบ – วันที่ 13 ม.ค.59 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นากเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพื่อรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ณ ศาลาพักผ่อนชายทะเล หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้แทนจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ สภ.สัตหีบ สถานีตำรวจน้ำ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านสัตหีบ ร่วมให้การสนับสนุน และดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว

 

03 04

 

นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์ ปลัดเทศบาลสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในการรณรงค์การกำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำอื่น ๆ นั้น เทศบาลฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงกล่าวดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการกำจัดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครื่องข่ายต่าง ๆ และประชาชนในการร่วมรณรงค์รักษาความสะอาด ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

 

05 06

 

ด้าน นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยว เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน คือการให้ความรู้กับประชาชน การสร้างวินัย สร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาด ซึ่งในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการระดมบุคลากรจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ถนนเทศบาล คลองสัตหีบ และชายฝั่งทะเล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความสะอาด รวมถึงให้มีการขัดแยกขยะก่อนนำเข้าสู่ระบบกำจัดอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com