พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 มกราคม 2559 :: 07:01:58 am 182786

โรงเรียนสัตหีบ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 78

ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ ครบรอบปีที่ 78 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสัตหีบ

สัตหีบ – วันที่ 14 ม.ค.59 พล.ร.อ.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ ครบรอบปีที่ 78 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และในโอกาสเดียวกันนี้ มีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี

 

สำหรับ โรงเรียนสัตหีบ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2479 และได้รับอนุญาตเมื่อปี พ.ศ.2480 จุดประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง และคนงานสังกัดกองทัพเรือ ที่ย้ายเข้ามารับราชการในพื้นที่สัตหีบ ในสมัยก่อนสัตหีบยังไม่เจริญเหมือนเช่นปัจจุบันนี้ และไม่มีโรงเรียนในพื้นที่ การก่อสร้างอาคารหลังแรก ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นบริเวณแหลมเทียน 2 หลัง เป็นอาคารหลังคามุงจาก ไม่มีฝา พื้นที่เป็นที่ราบ มีนักเรียนประมาณ 100 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.4 มี นาวาโทหลวง เนา พลรักษ์ เป็นเจ้าของ และมี นายสร้อย ศุขศิริมัช เป็นครูใหญ่

 

03 04

 

และในปัจจุบัน โรงเรียนสัตหีบ เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีหน้าที่ภารกิจที่จะต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียนให้รู้จักเรียนเป็น เล่นกีฬาเป็น และเน้นคุณธรรม ในการออกไปรับใช้สังคมภายหน้า พร้อมกันนั้น โรงเรียนจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เจริญก้าวหน้า มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งมีผลในด้านการรักษาวัฒนธรรมอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com