พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 กุมภาพันธ์ 2559 :: 08:02:52 am 183905

ฐท.สส. บรรยายการจัดการความรู้ ตัวแทน KM FA

ฐท.สส. บรรยายการจัดการความรู้ ตัวแทน KM FA เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหน่วย

สัตหีบ – วันที่ 3 ก.พ.59 ที่สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.มนัสวี บูรณพงศ์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการบรรยาย “การจัดการความรู้และหน้าที่ของ KM FA ของหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยสมทบ” โดยรับเชิญวิทยาการ น.อ.วศิน สระศรีดา ผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1 มาบรรยายให้ความรู้กับตัวแทนจากหน่วยต่าง ๆ ของฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 70 นาย ได้รับฟัง

 

สำหรับ การจัดการความรู้และหน้าที่ของ KM FA ของหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยสมทบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น KM FA ได้รับทราบและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกำลังพลได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะหรือพื้นฐานด้านการจัดการความรู้มากยิ่งขึ้น

 

03 04

 

พล.ร.ต.มนัสวี กล่าวว่า การจัดการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลที่ได้รับคัดเลือกเป็น KM FA ของหน่วย มีความรู้ความเข้าใจ รู้ถึงบทบาทหน้าที่ เป็นผู้ประสานงาน คอยอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนกิจกรรมความรู้ของหน่วย และยังเป็นผู้ผลักดันสนับสนุนกำลังพลให้เกิดการสร้าง การถ่ายทอด การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ รวมถึงยกระดับองค์ความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และนวัตกรรมของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยาย จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com