พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 กุมภาพันธ์ 2559 :: 06:02:23 am 184286

ทหารจาก 27 ประเทศทั่วโลกร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2016 ที่สัตหีบ

ทหารจาก 27 ประเทศทั่วโลกร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2016 นำพาสันติภาพสู่โลก ณ กองบัญชาการ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สัตหีบ – 9 ก.พ.59 พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2016 ณ หน้ากองบัญชาการ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เข้าร่วม

 

พล.อ.สมหมาย กล่าว่า การฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 35

 

03 04

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง เพื่อมุ่งไปสู่กองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ที่ดีอยู่แล้วให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกรวม 27 ประเทศ และมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลัก 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย เข้าร่วมในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน

 

05 06

นอกจากนี้ ยังมีประเทศฝ่ายเสนาธิการผสมนานาชาติ (MPAT) 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี บังกลาเทศ เนปาล มองโกเลีย และฟิลิปปินส์ ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก (COLT) 9 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม ชิลี เนเธอร์แลนด์ บรูไน แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย รวมมีทหารเข้าร่วมการฝึก 8,875 คน โดยใช้พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็นหลัก

 

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนานาชาติในการเตรียมความพร้อมด้านการทหารที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจในการรักษาสันติภาพ สามารถบรรเทาภัยพิบัติของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเหล่าทัพต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ พัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อีกด้านหนึ่ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่การฝึกอีกทางหนึ่งด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com