พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 กุมภาพันธ์ 2559 :: 06:02:17 am 184741

ทหารต่อสู้อากาศยาน สอ.รฝ. ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

รองผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาในวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีทางศาสนา ณ อาคารพลศึกษา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 17 ก.พ.59 พล.ร.ต.สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มอบหมายให้ น.อ.ถาวร เลี้ยงรื่นรมย์ รองผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาในวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีทางศาสนา ณ อาคารพลศึกษา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ในพิธีได้นิมนต์ พระมหาราเชน อติวีโร พระลูกวัดสัตหีบ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา ปาฐกถาธรรม พร้อมนำข้าราชการ จำนวน 300 นาย นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ให้เกิดความสงบในจิตใจ และรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง

 

03 04

 

วันมาฆบูชา ตามประวัติกล่าวว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประชุมครั้งใหญ่ครั้งแรกในพุทธศาสนา ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เรียกว่า มหาสาวกสันนิบาต ในการประชุมครั้งนี้มีองค์ประกอบ 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต มีความหมายดังนี้ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีพระสาวกเข้าประชุมโดยมิได้นัดหมาย 1,250 รูป มีพระสาวกเข้าร่วมประชุมล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ และพระอรหันตสาวก ที่เข้าร่วมประชุมทุกรูป เป็นผู้ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธองค์โดยตรง ดังนั้น พระองค์ทรงได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ประกาศตั้งหลักการของพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสาวกถือเป็นหลักปฏิบัติในการสั่งสอนประชาชนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com