พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 มีนาคม 2559 :: 05:03:33 am 186677

ฐท.สส. เปิดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด

ฐท.สส. เปิดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สัตหีบ – วันที่ 23 มี.ค.59 พล.ร.ต.อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ร่วมเปิดกิจกรรม ณ สนามฟุตซอล ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผอ.กองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า ฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ รวมทั้งหัวหน้าหมู่บ้านในเขตพื้นที่บ้านพัก ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 23 – 30 มี.ค.59 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวของกำลังพลในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยแบ่งทีมที่เข้าทำการแข่งขันเป็น 4 ทีม ตามการจัดแบ่งเขตที่พักอาศัยของราชการ พร้อมกับได้กำหนดประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขันเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ฟุตซอล ช์บอล และกีฬาทหารเรือ

 

พล.ร.ต.อนุพงศ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมด้านกีฬา ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมความสามัคคี และความสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ทำให้กลุ่มเด็ก เยาวชน และบุคคลต่าง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หมกมุ่นกับอบายมุขต่าง ๆ และห่างไกลยาเสพติด และสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ได้มีโอกาสมาออกกำลังกายร่วมกัน อีกทั้ง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคมต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com