พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 เมษายน 2559 :: 08:04:04 am 188521

ชื่นชม “บิ๊กแป๊ะ” ซิวดอกเตอร์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ชาวเมืองชลฯ ชื่นชม “บิ๊กแป๊ะ” สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการศึกษาให้ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน คือ

 

1.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ H.E.Hang Chuon Naron

2.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แก่ Prof.Emmanuel Houze

3.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม

4.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

5.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการแสดง แก่ รองศาสตราจารย์นพรัตน์ ดำรุง

6.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แก่ ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก

 

โดยในวันที่ (24 เม.ย.) ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมี ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพารอรับเสด็จ

 

ข่าวรายงานด้วยว่า จากมติดังกล่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในครั้งนี้ มีการเสนอข้อมูลอย่างกว้างขวางในโลกสาธารณะโดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งพบว่า คนชลบุรีต่างแสดงความชื่นชมในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการศึกษาให้ประชาชนกันเป็นจำนวนมากด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com