พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 เมษายน 2559 :: 06:04:22 am 187131

วัดสัตหีบ บวชเณรภาคฤดูร้อน 42 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

วัดสัตหีบ บวชเณรภาคฤดูร้อน 42 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา

สัตหีบ – วันที่ 2 เม.ย.59 พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา ณ ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ (วัดหลองพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วยราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

03 04

 

นายณรงค์ กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้ร่วมกับวัดสัตหีบ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 9 – 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มี.ค.59 มีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณร จำนวน 42 รูป โดยได้นำเยาวชนชายมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัด เพื่อเตรียมตัวในการบรรพชาสามเณร ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.59 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีของสังคม ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะอยู่ปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดสัตหีบ และมีกำหนดลาสิกขาบทในวันที่ 19 เม.ย.59

 

05 06

 

และกล่าวว่า จากสภาวะปัจจุบัน ได้มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ และความก้าวไกลของเทคโนโลยี อีกทั้ง การได้รับอารยธรรมตะวันตก ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของเยาวชนให้หลงใหลไปกับแหล่งอบายมุข เกมคอมพิวเตอร์ สื่ออินเตอร์เน็ต และการมั่วสุมยาเสพติด จนไม่อาจยับยั้งชั่งใจตนเองได้ ขาดความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยในตัวเอง สังคมและครอบครัวเกิดความแตกแยก โดยลืมนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ที่ควรค่าแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เป็นคุณูปการ ในการนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคน ที่ได้นำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อช่วยกันสร้างเกราะคุ้มกันสิ่งอบายมุขทั้งปวงให้แก่ลูกหลานของเรา ตลอดจน ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com