พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 พฤษภาคม 2559 :: 08:05:04 am 189813

กองทัพเรือ นำผู้นำมวลชนสานความสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ในสังคม

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี 2559 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา และผู้นำมวลชน จำนวน 155 คน ร่วมเปิดโครงการ

สัตหีบ – วันที่ 24 พ.ค.59 ที่ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี 2559 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา และผู้นำมวลชน จำนวน 155 คน ร่วมเปิดโครงการ

 

พล.ร.ท.รัตนะ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 พ.ค.59 เพื่อต้องการขยายเครือข่าย และสานสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม

 

03 04

 

โดยได้นำผู้นำมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานกองทัพเรือ ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความสมัครสมานสามัคคี กิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งนำกลุ่มมวลชนทัศนศึกษาหน่วยงานของกองทัพเรือ อาทิเช่น ศึกษาการปฏิบัติงานในเรือหลวง ทัศนศึกษาภูมิประเทศทางทะเลบริเวณอ่าวสัตหีบ ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ชมการสาธิตและร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามทฤษฎีใหม่ และหอศิลป์เจ้าพ่อหลวง รวมทั้งจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานของกองทัพเรือที่ผ่านมาในหลายโครงการ ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้นำมวลชนทุกคน โครงการนี้จึงนับเป็นโอกาสดีที่ผู้นำมวลชนจากพื้นที่ต่าง ๆ ได้มารับทราบและเข้าใจภารกิจหน้าที่ของกองทัพเรือมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้นำมวลชนพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะก่อให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อเป็นผู้นำที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่าง ๆ ร่วมกับกองทัพเรือต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com