พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 พฤษภาคม 2559 :: 09:05:35 am 189572

คลินิกเบาหวาน รพ.สิริกิติ์ จัดค่ายผู้ป่วย ร่วมใจต้านภัยเบาหวาน

พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมค่ายร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน แบบไม่พักแรม รุ่นที่ 6 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานอายุรเวชกรรมฯ คณะดำเนินงาน และสมาชิกค่ายเบาหวาน จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรม

สัตหีบ – วันที่ 18 พ.ค.59 ที่อาคารบริการระบบสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น ผอ.รพ. เป็นประธานจัดกิจกรรมค่ายร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน แบบไม่พักแรม รุ่นที่ 6 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานอายุรเวชกรรมฯ คณะดำเนินงาน และสมาชิกค่ายเบาหวาน จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรม

 

น.อ.สราวุฒิ พลเสน รองหัวหน้ากลุ่มงานอายุรเวชกรรมฯ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว สร้างความตระหนัก และความสำคัญของการรวมกลุ่มการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคล้อยตามจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน สมาชิกใหม่ 15 คน และสมาชิกตั้งแต่รุ่นแรก จนถึงรุ่นที่ 5 อีก 25 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ผู้ป่วยเบาหวานรายอื่น ๆ ได้รับการเรียนรู้แบบเข้าค่ายมากขึ้น เพื่อเป็นฐานในการจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน การสร้างเครือข่ายเบาหวาน และเกิดชุมชนกลุ่มโรคที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

03 04

 

พล.ร.ต.พรชัย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการคุมเบาหวานไม่ดี จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญของระบบหลอดเลือดต่าง ๆ หลายระบบ ซึ่งจะทำให้ผู้เป็นเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และระดับความสุขลดลง อีกทั้งจะทำให้เกิดผลกระทบอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย เพิ่มภาระของผู้ดูแล ซึ่งการควบคุมเบาหวานให้ดี และให้ได้ในระยะยาวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก มนุษย์กับการควบคุมการกินเป็นเรื่องยากต้องใช้ความอดทนสูง และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า

 

และที่สำคัญหากมีพลังกลุ่มมาเป็นแรงสนับสนุน ก็จะสามารถผลักดันให้ผู้เป็นเบาหวานนั้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ดีและต่อเนื่องในระยะยาว การจัดอบรมความรู้แบบค่ายเบาหวานนั้น เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ การที่คนกลุ่มหนึ่งได้มาร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ใช้ชีวิตร่วมกันในระยะเวลาหนึ่ง เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคล้อยตาม สร้างกำลังใจให้กัน จนกระทั่งเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาในที่สุด

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com