พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 พฤษภาคม 2559 :: 04:05:08 am 189475

ฐานทัพเรือสัตหีบ ประดับชั้นยศข้าราชการสูงขึ้น 37 ราย

ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศนายสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน 37 ราย ที่ปรับเลื่อนยศสูงขึ้น

สัตหีบ – วันที่ 16 พ.ค.59 พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศนายสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน 37 ราย ที่ปรับเลื่อนยศสูงขึ้น ให้เป็นไปตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2475 และคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่องเลื่อนยศ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

สำหรับผู้รับการเลื่อนยศ ประกอบด้วย น.ต.จำนงค์ หะรารักษ์ เป็นว่าที่นาวาโท ร.ต.คณิน พรหมคุณ และร.อ.สมชาย อินทรกำจร เป็นว่าที่นาวาตรี ร.ท.กมล สาสุธรรม ร.ท.สุรศักดิ์ ถนอมรอด ร.ท.สัณฑพงศ์ วาสวงศ์ ร.ท.ธีรชัย เฟื่องเกตุ ร.ท.ธวัช จันทร์สงค์ ร.ท.วันชัย คงพราหมณ์ ร.ท.ชนินทร์ ศิริมังคละ ร.ท.เกรียงศักดิ์ สวนแก้วมณี ร.ท.เกษม ลดเลี้ยว ร.ท.บุญสม นิลทองคำ ร.ท.สามารถ พามาวงษ์ ร.ท.สมโภชน์ ทองบ่อ ร.ท.พิเชษฐ์ ศรีบัวบาล ร.ท.ตฤณ อุปพงษ์ ร.ท.ทินกร สดใส ร.ท.พิศุทธิ์ วิรุตม์พงศ์สกุล ร.ท.เมฆินทร์ ใกล้ชิด ร.ท.ชาญยุทธ ชัยจันทร์ ร.ท.วันชัย นาแสวง ร.ท.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์เจริญ ร.ท.ภาตินัย วงษ์สูง ร.ท.ขวัญ ปานยิ้ม ร.ท.ศิรภพ ภักดี ร.ท.ปรีชา เผือกบริสุทธิ์ ร.ท.พิษณุ ศรีลิ้ม ร.ท.วรเทพ แดงเจริญ ร.ท.พินิจ ไชยมงค์ ร.ท.เอนกพงษ์ พานเจิม และร.ท.ประทีบ รุ่งก่อน เป็นว่าที่เรือเอก ร.ต.ปรีชา บุญทาบ เป็นว่าที่เรือโท

 

นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร คือ นายทวีโชค แสงสุวรรณ์ เป็นว่าที่เรือตรี เลือนยศนายทหารประทวน 2 นาย คือ จ.ต.สุนทร เพชรประเทศ และจ.ต.ฐิตินนท์ เจริญศรี เป็นจ่าโท และแต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนเป็นนายทหารประทวน 2 ราย คือ นายเลิศศักดิ์ สายทอง และน.ส.กุลนิษฐ์ สกลรักษ์ เป็นจ่าตรี

 

พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ข้าราชการทุกนาย กับการได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นเกียรติแด่ตนเอง และวงศ์ตระกูล จึงขอให้รักษาเกียรตินี้ไว้ ปฏิบัติงานอย่างสุจริต พร้อมที่จะขับเคลื่อนกองทัพเรือ และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com