พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 พฤษภาคม 2559 :: 08:05:36 am 190086

ถกประชุมสภาเมืองพัทยานัดสุดท้าย เห็นชอบตราข้อบัญญัติ 2 วาระรวด

ประชุมสภาเมืองพัทยานัดสุดท้าย ทิ้งทวนเห็นชอบตราข้อบัญญัติ 2 วาระรวด ปรับราคาการกำจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อเพิ่ม 1 เท่าตัว หลังประสบปัญหาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายการขนถ่าย และกำจัดต่อเนื่อง

พัทยา – วันที่ 27 พ.ค.59 การประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนจะหมดวาระลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มิถุนายนที่จะถึงนี้ มี 2 วาระที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารนำเสนอสภาเพื่อพิจารณา ได้แก่ การขอรับความเห็นชอบตราข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่าย และงบประมาณที่เมืองพัทยาต้องแบกรับมาเป็นเวลานานจากการจ้างเหมาเอกชนที่เข้ามาดำเนินการ

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวชี้แจงว่า ที่ผ่านมา เมืองพัทยาได้จ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยในส่วนของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้นั้นมีจำนวนน้อยกว่าที่เมืองพัทยาต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนมาก ทำให้เมืองพัทยาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมาเป็นเวลานานจากการที่ต้องตั้งงบประมาณสำรองไว้ในการดำเนินการดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณขยะในพื้นที่เมืองพัทยามีจำนวนสูงขึ้นกว่าวันละ 300 ตัน และอาจสูงถึง 350-400 ตันในช่วงวันหยุด โดยเฉพาะขยะมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยของการเติบโตของสังคมเมืองที่มีองค์ประกอบการของสถานพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเล็กเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งก็ทำให้ยอดของผู้ป่วยสูงขึ้นไปด้วย

 

โดยขยะเหล่านี้จำเป็นต้องขนถ่ายไปยังพื้นที่ของเทศบาลนครนนท์เพื่อกำจัด จึงทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งมากขึ้น ซึ่งจากนี้จะได้มีการเสนอให้ตราข้อบัญญัติใหม่เพื่อปรับอัตราให้มีความเหมาะสม โดยคิดในอัตรา 19-24 บาทต่อกิโลกรัม

 

ขณะที่ในส่วนของการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น แต่เดิมได้กำหนดค่าเก็บและขนถ่ายจากบ้านเรือนประชาชนในปริมาณวันละไม่เกิน 20 ลิตร และไม่เกิน 500 ลิตร ในอัตราเดือนละ 20 บาท แต่ด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้กำหนดให้จัดเก็บเดือนละ 40 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว จึงได้มีการนำเสนอให้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อกฎกระทรวงต่อไป

 

ทั้งนี้ ในส่วนของที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ได้มีการพิจารณาใน 3 วาระรวด ก่อนลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตราร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจากนี้จะได้มีการนำผลสรุปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อลงนาม และประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com