พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 พฤษภาคม 2559 :: 07:05:05 am 189959

สสปน.จัด Work Shop ลับคมเขี้ยวเมืองพัทยาสู่ Mice City

สสปน.จัด Work Shop ร่วมภาครัฐ ภาคธุรกิจพื้นที่เมืองพัทยา หารือเก็บข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์เมือง Mice City เพื่อออกแบบโครงการสร้างการทำงาน หวังต่อยอดพัฒนายกระดับสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

พัทยา – วันที่ 25 พ.ค.59 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.มอบหมายให้ บ.แกนนิ่งเอดจ์ ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลกด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ทำการศึกษา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของเมืองพัทยา ซึ่งได้รับการประกาศเป็นไมซ์ซิตี้ และเพื่อหาแนวทางการออกแบบโครงสร้างการทำงาน และแนวทางการทำงานของเมืองไมซ์ซิตี้ร่วมกับ สสปน.ในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

 

และเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากธุรกิจไมซ์ ให้แก่เมืองไมซ์ซิตี้ โดยการจัดประชุมแบบ Work shop ครั้งนี้ มีตัวแทนจากเมืองพัทยา ผู้ประกอบสถานประกอบการโรงแรม และภาคธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วม ทั้งนี้รูปแบบการประชุมจะเป็นบรรยายพิเศษเกี่ยวกับองค์ประกอบการของการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง พร้อมการจัดสัมมนากลุ่มเพื่อระดมความคิดและข้อเสนอแนะก่อนจะนำมาวิเคราะห์และบรรจุเป็นแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

นางจุฑา ธาราไชย ผู้แทนจาก สสปน.กล่าวว่าสำหรับเมืองพัทยาถือเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อันดับแรกที่ สสปน.ได้ริเริ่มดำเนินการเชิงรุกในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในเชิงธุรกิจไมซ์ และถือเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสร้างเป็นโมเดลให้กับเมืองอื่นๆ จนต่อมาได้มีการ พัฒนาไมซ์ซิตี้ใน กทม. เชียงใหม่ ภูเก็ตและขอนแก่น โดยเมือง

 

พัทยานั้นถือเป็นไมซ์ซิตี้ที่มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานในเชิงสาธารณูปโภคและที่พัก ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศได้ รวมถึงระบบคมนาคม และเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งต่างเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็นผู้จุดหมายปลายทางแห่งการประชุมที่โดดเด่น จนกลายเป็นผู้นำการจัดงานไมซ์ในระดับภูมิภาคและยกระดับให้แข่งขันได้ในระดับสากล

 

03 04

 

เมืองพัทยาถือเป็นพื้นที่ทำรายได้เข้าประเทศสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไมซ์ถือว่ามีความเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5% ที่สำคัญคือความร่วมมือในการดึงงานไมซ์เข้ามาจัดให้พื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่เมืองพัทยา

 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในตลาดไมซ์ ซึ่งควรให้ความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้คือ

 

1.ความร่วมมือในการดึงงานเข้ามาในพื้นที่, 2.การสร้างความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในเชิงโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร, 3.การพัฒนาสินค้าของเมืองพัทยาให้มีความน่าสนใจในตลาดไมซ์, 4.การสร้างความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา, 5.นโยบายภาครัฐจะต้องมีการส่งเสริมเรื่อดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง, 6.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว, 7.ความร่วมมือของภาคเอกชนที่สนับสนุนจัดกิจกรรมไมซ์ และ 8.การให้การสนับสนุนจัดงานในพื้นที่

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวกับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพรองรับตลาดไมซ์แล้ว ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จะได้มีการพูดคุยกับทางเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพูดคุยแนวทางสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมียุทธศาสตร์หรือแผนงานรองรับเรื่องดังกล่าวในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งควรมีการกำหนดทิศทางในทุกมิติเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com