พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 พฤษภาคม 2559 :: 09:05:00 am 188968

เมืองพัทยาเผยความพร้อมรองรับนักเรียน

รองนายกเมืองพัทยา เผยความพร้อมสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาพร้อมรองรับนักเรียน ชี้ ม.ปลาย มีเพียงโรงเรียนเดียวอาจไม่เพียงพอ แนะผู้ปกครองแนะนำบุตรหลานเรียนสายอาชีพตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

พัทยา – นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยามีหน้าที่สำคัญในการจัดให้เด็ก และเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา รวม 11 โรงเรียน และมีนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 1.5 หมื่นคน โดยเปิดการเรียนในภาคบังคับ คือ ระดับชั้นมัธยมตอนต้นรวม 10 โรงเรียน และเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (สาธิตอุดมศึกษา) ซึ่งภาพรวมถือว่าเมืองพัทยามีความพร้อมในการรองรับเด็กได้เรียนเป็นอย่างดี

 

แต่ทั้งนี้ ด้วยค่านิยมของคนไทยที่มักจะส่งเสริมให้บุตรหลานของตนเองได้ศึกษาเล่าเรียนในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพนั้น เพราะผู้ปกครองมองว่า จะสามารถต่อยอดการใช้ชีวิตได้มากกว่าการเรียนสายอาชีพ ซึ่งประเด็นดังกล่าวทางกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการศึกษาในสายอาชีพให้เด็กไทย เพราะสามารถพัฒนาความรู้ของเด็ก และเยาวชนเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต่อว่า ผู้ปกครองก็ควรมองดูบุตรหลานของตัวเองด้วยว่าสามารถเรียนต่อไปทางสายไหนได้ที่มีความถนัด เพราะการเข้าเรียนในสายสามัญนั้นบางโรงเรียนมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณารับเด็กเข้าเรียนโดยเกรดเฉลี่ย 5 เทอมสุดท้ายต้องได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ซึ่งถือเป็นเหมือนการสร้างความกดดันให้เด็กนักเรียน ส่วนนักเรียนสายอาชีพ จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังจากเรียนจบ เพราะมีโรงงานต่างๆ คอยรองรับบุคลากรกลุ่มนี้ และยังสามารถเรียนต่อไปจนจบปริญญาตรีในสายอาชีพของตัวเองได้

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าจะมองเรื่องความพร้อมในการรองรับนักเรียนนั้นเมืองพัทยามีความพร้อมในส่วนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป้นอย่างดี เพราะมีถึง 10 โรงเรียน แต่ในส่วนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมองว่าน้อย และไม่เพียงพอเพราะมีเพียงโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (สาธิตอุดมศึกษา) เพียงโรงเรียนเดียว ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนโยบายขยายโรงเรียนเพื่อรองรับเด็ก แต่อาจมีการเพิ่มในส่วนของห้องเรียน และจำนวนผู้เข้าเรียน ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการศึกษาที่มีความชำนาญพอ ซึ่งอาจจะมีการลดนักเรียนมัธยมศึกษาปี 1 แต่จะเพิ่มในส่วนของมัธยมศึกษาปีที่ 4

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com