พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 มิถุนายน 2559 :: 08:06:45 am 191308

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมวิชาการประจำปี

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมวิชาการประจำปี สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย

สัตหีบ – วันที่ 20 มิ.ย.59 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 มิ.ย.59 โดยมี คุณเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

นายสมชาย กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานเดียวในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงความต้องการของตลาด ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร รวมทั้งกระบานการผลิตพืชดังกล่าวต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่ได้ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร และกลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

 

05 06

 

และกล่าวว่า ในทุกปีกรมวิชาการเกษตรจะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลงานวิจัยเด่นของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้นักวิจัยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในหน่วย รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่ายในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งจำนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรต่อไปในอนาคต

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com