พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 มิถุนายน 2559 :: 08:06:50 am 191164

กองทัพเรือไทยร่วมสหรัฐ เปิดฝึกผสม CARAT 2016 ครั้งที่ 22

ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2016 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2016 ครั้งที่ 22

สัตหีบ – วันที่ 16 มิ.ย.59 พล.ร.ต.สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2016 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2016 ครั้งที่ 22 ที่จะมีการฝึกภาคทะเล/ภาคสนาม ในระหว่าง 16 – 24 มิ.ย.59 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.โนว์ ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ 76 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะนายทหาร ฝ่ายอำนวยการการฝึกฯ และกำลังพลเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

พล.ร.ต.สิทธิพร กล่าวว่า การฝึกผสม CARAT 2016 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทางด้านองค์บุคคล ให้มีประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ตนได้รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และทางด้านองค์ยุทธวิธีมีการปฏิบัติการวางแผนร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐฯ ในสาขาการปฏิบัติการต่าง ๆ อันได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุ่นระเบิด การปฏิบัติการตามลำน้ำ และการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

และสำหรับการฝึก CARAT ที่ผ่านมา 21 ครั้ง ประสบความสำเร็จด้วยดี จากการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในอันที่จะทําให้การฝึกในแต่ละครั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทั้งสองฝ่ายที่ได้กําหนดไว้ นับตั้งแต่การประชุมวางแผนการฝึก การจัดการฝึก และการสรุปผลการฝึก นํามาซึ่งการพัฒนาการฝึกในสาขาปฏิบัติการปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยมีหน่วยกำลังที่เข้าร่วมการฝึกฝ่ายไทย ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายสหรัฐฯ ประกอบด้วย กองเรือเฉพาะกิจผสมที่ 76 (Task Force 76)

 

05 06

 

ส่วนรหัสการฝึกมาจากภาษาอังกฤษคำว่า CARAT ย่อมาจาก CO-OPERATION AFLOAT READINESS AND TRAINING ซึ่งหมายถึง “การฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเล” ระหว่างสหรัฐฯ กับมิตรประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และใช้ชื่อการฝึกที่เหมือนกันคือ CARAT ตามด้วย ค.ศ. เช่นในปี ค.ศ.2000 ใช้ชื่อการฝึกว่า CARAT 2000 เป็นต้น ทั้งนี้กองทัพเรือได้เริ่มฝึกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 (CARAT 95) โดยกองเรือฟริเกตที่ 1 และกองเรือฟริเกตที่ 2 จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึก

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com